Privatlivspolitik

Fleetcor Europe Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik blev sidst opdateret den 3. oktober 2019.

Hos Fleetcor Technologies, Inc. - via vores affilierede selskaber, som driver Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard og CCS mærkerne, og servicerer euroShell brændstofkortet (samlet “Fleetcor”, “vi”, “vores” eller “os”) - respekterer vi dit privatliv. Vi har implementeret denne Privatlivspolitik for at forklare, hvordan Feetcor benytter personoplysninger om kunderne, potentielle kunder, indehavere af brændstofkort, webbrugere og andre personer, som interagerer med os.

Hvis du ansøger om en stilling i et af vores selskaber, bedes du i stedet for tjekke vores dedikerede Privatlivspolitik for jobansøgere.

Fleetcor anser, at dit privatliv er vigtigt. Vi har forpligtet os til at beskytte fortroligheden af den information, du giver os, herunder dine personoplysninger. Denne politik beskriver de typer persondata vi indsamler, hvordan vi benytter disse data, hvem vi deler dem med, hvordan du kan vælge, hvad vi kan bruge sådanne data til, privatlivsrettigheder samt hvordan loven beskytter dig. Vi beskriver også, hvilke foranstaltninger vi træffer for at beskytte sikkerheden af dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os om vores privatlivspraksis.

Hvem vi er

Se sektionen “Hvordan du kan kontakte os” for at forstå, hvem der er din databeskyttelsesansvarlige.

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer - DPO), som er ansvarlig for spørgsmål vedrørende vores Privatlivspolitik, og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Se sektionen “Hvordan du kan kontakte os” i denne Privatlivspolitik for detaljer om, hvordan du kan kontakte vores DPO.

Information vi indsamler

Som udbyder af brændstofkort og udgiftsadministration såvel som køretøjsnetværksydelser til virksomheder, har vi evt. et direkte forhold til dig, og du kan vælge at give os personoplysninger i forbindelse med vores forhold, eller vi kan indsamle oplysningerne på anden vis. Data, vi indsamler om dig, kan omfatte:

 • Kontaktinformation
 • Login detaljer
 • Finansiel information
 • Indhold, du giver os
 • Teknisk information om din enhed og din brug af websiden
 • Transaktionshistorie
 • Information om dine karakteristika og præferencer
 • Køretøjers registreringsnumre og transaktionsadresser

Du henvises til den ’lange version’ nedenfor for at finde ud af mere.

Hvordan vi indsamler dine data

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle data fra og om dig afhængigt af arten af vores forhold. Dette kan omfatte via direkte interaktioner, vi har med dig, vha. brug af automatiseret teknologi (fx cookies) og fra tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder.

Du henvises til den ’lange version’ nedenfor for at finde ud af mere.

Hvordan vi bruger dine data

Afhængigt af arten af vores forhold til dig kan vi bruge dine data til at:

 • Behandle en kontoansøgning fra dig.
 • Levere de serviceydelser, vores kunder har tilmeldt sig.
 • Behandle dine transaktioner.
 • Administrere din online konto.
 • Beskytte os selv mod bedrageri og pengevask.
 • Give dig information om vores produkter og serviceydelser.
 • Give tilladelse til, at du kan deltage i interaktive funktioner fx via websidens ‘live chat’ funktion.
 • Drive, evaluere og forbedre vores virksomhed.
 • Foretage analyser (herunder anonymisering) af dine data.
 • Overholde vores lovbefalede forpligtelser, gældende industristandarder og vores politikker.
 • Administrere kontrakterne, vi har med vores kunder, herunder opdatering af kontrakter samt til at korrespondere med vores kunder om vores serviceydelser og kontrakterne.

Andre måder, som vi meddeler dig om på tidspunktet for indsamling eller brug.

Du henvises til den ’lange version’ nedenfor for at finde ud af mere.

Data vi deler og modtager

Vi hverken sælger eller videregiver dine data på anden måde, undtagen som det er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vi kan evt. dele dine data med følgende parter:

 • Andre medlemmer af Fleetcor koncernen.
 • Hvis du har et brændstofkort, deler vi information om din transaktionshistorie og databrug med din arbejdsgiver/selskabet, du repræsenterer.
 • Hvis du er en 1link bruger, da andre abonnenter af 1link-ydelserne.
 • Udbydere af transaktionsydelser så som kortudstedere, handlende, betalingsbehandlere og andre leveradører for at hjælpe os med transaktionerne og administration af brændstofkortets serviceydelser, herunder PIN-levering.
 • Kundeoplevelse, markedsføring samt dataanalysevirksomheder.
 • Vores kommercielle partnere, som sælger lignende produkter og serviceydelser.
 • Partnere som leverer funktioner på vores websider.
 • IT-leverandører.
 • Udbydere af risiko- og bedrageriovervågning.
 • Kreditoplysningsbureauer.
 • Vores forsikringsydere og professinelle rådgivere.
 • Regulerende instanser og andre regeringsorganer herunder, men ikke begrænset til, offentlige myndigheder, regulerende instanser, politiet og andre lovhåndhævelsesmyndigheder.
 • Ethvert selskab, til hvilket vi sælger eller fra hvilket vi køber noget selskab eller aktiver, i hvilket tilfælde vi evt. vil videregive dine personlige data til den potentielle sælger eller køber af et sådant selskab eller aktiver samt til deres professionelle rådgivere.

Vi giver ikke tredjeparter, som vi deler data med, tilladelse til at bruge eller videregive dine data, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at levere visse serviceydelser på vores vegne eller for at overholde lovkrav. Under vores kontrakter med disse tredjeparter forlanger vi, at de på passende vis sikrer fortroligheden og sikkerheden af data, de behandler på vores vegne.

Vi kan evt. også modtage data om dig fra følgende tredjeparter:

 • Sociale medieplatforme.
 • Kreditoplysningsbureauer: information om kreditværdighed /produktegnethed.
 • Datamæglere.
 • Vores kommercielle partnere.
 • Offentlige databaser.
 • Regulende instanser og andre regeringsorganer.

Hvis du gerne vil have en komplet liste med vores leverandører og andre tredjeparter, som vi deler dine data med, eller som vi modtager dine data fra, kan du kontakte os via detaljerne, der er oplyst i sektionen “Hvem bør du kontakte med spørgsmål?”

Hvor dine data kan blive sendt hen

Som det er tilfældet med enhver multinational organisation, er det ofte nødvendigt for os at overføre data internationalt. Dine data kan derfor evt. blive overført globalt (hvis dine data er indsamlet inden for Den Europæiske Union (EU) betyder det, at dine data kan blive overført til et land uden for EU). Dette indbefatter overførsler, der er blevet identificeret i den foregående sektion ”Hvem vi deler dine data med og til hvilke formål”.

Du henvises til den ’lange version’ nedenfor for at finde ud af mere.

Hvordan vi holder dine oplysninger sikre

Fleetcor vil træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltning for at sikre dine data og forhindre tab, misbrug eller ændring af dem. Personoplysninger, som vi har om dig, er lagret på vores sikre servere eller på vores udpegede leverandørers sikre servere. Vores websider, der indsamler dine data, er sikret med Secured Socket Layers (SSLs).

Når vi har givet dig (eller du har valgt) en adgangskode , som giver dig adgang til visse dele af vores websider, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at fortælle koden til nogen.

Fleetcor har og benytter et informationssikkerhedsprogram, der er designet til at:

 • Sikre og bevare fortrolighed omkring dine persondata.
 • Beskytte mod forventede trusler eller farer for at sikre dine datas integritet.
 • Beskytte mod uautoriseret adgang til eller brug af dine data, som kunne resultere i betydelig skade eller ulejlighed for dig eller din enhed, hvis du/den bliver kompromiteret.
 • Overholde gældende love.

Hvor længe vi kan opbevare dine data

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at tilfredsstille de formål, vi indsamlede dem til, herunder for at imødekomme og overholde evt. juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav.

For at fastsætte, hvad en passende opbevaringsperiode for persondata er, tager vi mængden, arten og følsomheden af oplysningerne med i betragtning såvel som den potentielle risiko for skade pga. uautoriseret brug eller videregivelse af dine persondata, til hvilke formål vi behandler dine persondata, hvorvidt vi kan opnå disse formål på anden vis samt de lovkrav der finder anvendelse.

Du kan bede om detaljer om opbevaringsperioderne for forskellige aspekter af dine persondata ved at kontakte vores DPO.

Du kan under visse omstændigheder bede os om at slette dine data. Se ”Dine rettigheder og dine valg”.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger (så de ikke længere kan forbindes med eller bruges til at identificere dig) til forsknings- eller statistiske formål. I så tilfælde kan vi bruge sådanne data i ubegrænset tid uden at lade dig det vide.

Børns privatliv

Fleetcor’s websider er ikke beregnet til børn og især ikke til børn under 18 år. Ingen under 18 år bør give personoplysninger eller deltage i fora, chatrum eller online diskussioner. Det er forbudt for mindreårige under 18 år at ansøge om emails, nyhedsbreve og/eller produkter eller serviceydelser på vores websider. Hvis vi identificerer, at vi har modtaget sådanne personoplysninger, sletter vi dem.

Dine rettigheder og dine valg

Du kan have nogle eller alle følgende rettigheder hvad angår personoplysninger, vi har om dig:

 • Du kan bede os om at få adgang til dem.
 • Du kan bede os om at rette, opdatere eller slette dem.
 • Du kan bede os om at begrænse vores brug af dem under visse omstændigheder.
 • Du kan modsætte dig vores brug af dem under visse omstændigheder.
 • Hvor det er muligt rent juridisk kan du tilbagetrække dit samtykke til vores brug af dem.
 • Dataportabilitet under visse omstændigheder .
 • Du kan fravælge vores brug af dem til direkte markedsføringsformål.
 • Du kan indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land (hvis en sådan eksisterer).

Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os via detaljerne, der er oplyst i sektionen “Hvordan du kan kontakte os” nedenfor.

Se vores cookie-politik for at finde ud af, hvordan du også kan udøve dine rettigheder i forbindelse med cookies, web-beacons og lignende teknologier.

Du henvises til den ’lange version’ nedenfor for at finde ud af mere.

Hvordan du kan kontakte os

Hvis du har nogle spørgsmål om vores Privatlivspolitik herunder evt. anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder i forbindelse med de oplysninger, vi har om dig, kan du kontakte den relevante DPO via detaljerne nedenfor:

Country Product Data Controller DPO Email Address Postal Address
Austria Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wien.
Belgium Shell card FleetCor Belgium Sprl & FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue Du Port 86c/204, 1000 Bruxelles .
Shell card FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel.
Czech Republic Shell card FleetCor Czech Republic s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, Czechia.
CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll,

UTA/CCS card.

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, Czechia.
Denmark 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
France 1link Services Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II.
Germany Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Hungary Shell Card FleetCor Hungary Kft adatvedelem@fleetcor.hu 1062 Budapešť, Andrássy út 100.
Ireland 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxembourg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 15, rue Edward Steichen, 4th Floor, L-2540 Luxembourg

G.D. Luxembourg

Netherlands Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl Florijnweg 14B

6883 JP VELP

Netherlands

TravelCard TravelCard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Poland Allstar Mondo, Carnet, Fleetcor & Shell card FleetCor Poland sp. z.o.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Generation Park Z

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

Polska

Slovakia CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll &

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk Galvaniho 15/C
Bratislava – Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slovakia s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Bratislava – Ružinov 821 04.
Switzerland Shell card Venturo Technologien Swiss GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
United Kingdom 1link Services Epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,

Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell Single

Texaco and Fastfuel

The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

Hvis dit bopælsland har en databeskyttelsesmyndighed (Datatilsyn), har du ret til at kontakte den med dine spørgsmål eller bekymringer. Hvis vi ikke kan imødekomme dine spørgsmål eller bekymringer på tilfredsstillende måde, har du også ret til at søge om retsmidler ved en national domstol.

Opdateringer af denne Privatlivspolitik

Vi vil fra tid til anden opdatere denne politik for at afspejle forandringer i vores virksomhed. Du vil blive informeret om sådanne opdateringer i overensstemmelse med gældende love.

Denne Privatlivspolitik blev sidst ændret den 3. oktober 2019.

Fleetcor Europe Privatlivspolitik (Lang version)

Denne Privatlivspolitik blev sidst opdateret den 3. oktober 2019.

Hos Fleetcor Technologies, Inc. - via vores affilierede selskaber, som driver Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard og CCS mærkerne, og servicerer euroShell brændstofkortet (samlet “Fleetcor”, “vi”, “vores” eller “os”) - respekterer vi dit privatliv. Vi har implementeret denne Privatlivspolitik for at forklare, hvordan Feetcor benytter personoplysninger om kunderne, potentielle kunder, indehavere af brændstofkort, webbrugere og andre personer, som interagerer med os.

Hvis du ansøger om en stilling i et af vores selskaber, bedes du i stedet for tjekke vores dedikerede Privatlivspolitik for jobansøgere.

Fleetcor anser, at dit privatliv er vigtigt. Vi har forpligtet os til at beskytte fortroligheden af den information, du giver os, herunder dine personoplysninger. Denne politik beskriver de typer persondata vi indsamler, hvordan vi benytter disse data, hvem vi deler dem med, hvordan du kan vælge, hvad vi kan bruge sådanne data til, privatlivsrettigheder samt hvordan loven beskytter dig. Vi beskriver også, hvilke foranstaltninger vi træffer for at beskytte sikkerheden af dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os om vores privatlivspraksis.

Hvem vi er

Se sektionen “Hvordan du kan kontakte os” for at forstå, hvem der er din databeskyttelsesansvarlige.

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer - DPO), som er ansvarlig for spørgsmål vedrørende vores Privatlivspolitik, og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Se sektionen “Hvordan du kan kontakte os” i denne Privatlivspolitik for detaljer om, hvordan du kan kontakte vores DPO.

Information vi indsamler

Som udbyder af brændstofkort og udgiftsadministration såvel som køretøjsnetværksydelser til virksomheder, har vi evt. et direkte forhold til dig, og du kan vælge at give os personoplysninger i forbindelse med vores forhold, eller vi kan indsamle oplysningerne på anden vis. Data, vi indsamler om dig, kan omfatte:

 • Kontaktinformation
 • Login detaljer
 • Finansiel information
 • Indhold, du giver os
 • Teknisk information om din enhed og din brug af websiden
 • Transaktionshistorie
 • Information om dine karakteristika og præferencer
 • Køretøjers registreringsnumre og transaktionsadresser

Kontaktinformation

Hvis du er en af vores kunder, kortindehaver eller interagerer med os på andre måder (fx via vores webside) , indsamler vi visse grundliggende kontaktoplysninger om dig. Det kan omfatte dit navn, postadresse, mailadresse, telefonnummer og faxnummer.

Hvis du er repræsentant eller medarbejder hos en af vores kunder, kan vi også indsamle navnet på din arbejdsgiver/selskabet du repræsenterer, din stilling i virksomhden og din stillingsbetegnelse. Hvis du er en af vores køretøjssporingsservicekunder, kan dette indbefatte, hvor dit køretøj befinder sig og kørselshistorien.

Login-detaljer

Hvis du har en online-konto hos os, vil vi gemme dit brugernavn og adgangskode for at styre din adgang til vores platforme.

Finansiel information

Dette kan indbefatte dit brændstofkortnummer, dit kredit-/debitkorts detaljer, bankkontoinformation, og oplysninger vi indsamler om din kreditværdighed, hvis vi foretager en soliditetsundersøgelse.

’Kend din kunde’ information

Det kan indbefatte din fødselsdato og privatadresse, pasnummer, kørekortnummer og/eller CPR-nummer.

Hvis du er direktør hos eller den egentlige ejer af en potential kunde, vil vi indsamle og benytte dine persondata til at foretage kreditværdigheds- og pengevaskkontrol.

Indhold, du giver os

Du kunne fx kontakte os via vores webside eller telefon, vi kan evt. sende dig en mail eller omvendt, eller du kunne sende os feedback via et spørgeskema.

Teknisk information om din enhed og websidebrug

Hvis du bruger vores webside eller mobile applikationer, installerer vi bestemte cookies og web-beacons på din enhed. Detaljer om, hvordan vi bruger disse teknologier, er beskrevet i vores cookie-politik.

Ved hjælp af cookies, web-beacons og lignende teknologier kan vi indsamle detaljer om din enhed som fx IP-adresse, typen af din internetbrowser og operativsystem. Vi kan også indsamle information om dine browser-aktiviteter, som fx hvordan du bruger vores websider, hvilke sider du har besøgt, dato og klokkeslet for hvert besøg samt URL’er af websider, der har sendt dig til vores webside.

Transaktionshistorie

Hvis du er kortindehaver, indsamler vi oplysninger om dine transaktioner med kortet herunder adressen, dato og tidspunkt for transaktionen samt prisen på brændstoffet, varer eller tjenesteydelser.

Lokalitetsdata

Hvis du er kortindehaver, indsamler vi oplysninger om lokaliteten, hvor kortet blev brugt til transaktioner.

Med din tilladelse får vi adgang til lokalitetsbaseret information, eller vi indsamler lokaliteten fra din mobiltelefon eller på grundlag af din IP-adresse. Vi vil bruge denne information til at give dig meddelelser om dine lokaliteter. Vi bruger ikke informationen til specifikt at tjekke, hvor du befinder dig, eller af nogen anden grund end for at yde denne service. Hvis du har tilladt os at benytte din lokalitetsinformation førhen og ønsker at trække tilladelsen tilbage, skal du ændre indstillingerne på din enhed.

Køretøjslokalitetsdata

Nogle af vores serviceydelser indbefatter brug af et køretøjstelematiksystem. Nogle telematiksystemer giver os information om brug og videregivelse af, eller adgang til lokalitetsinformation samt kilometertal, alt efter hvad loven tillader.

Brug af telematiksystemet er underlagt de vilkår og betingelser og den Privatlivspolitik, som den pågældende telematiksystemudbyder har postet.

Information om dine karakteristika og præferencer

Vi kan indsamle visse oplysninger om dig og dine præference (som potential kunde, kunde og/eller kortindehaver). Det kan omfatte din købeadfærd og præferencer.

Hvordan vi indsamler dine data

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle data fra og om dig afhængigt af arten af vores forhold. Dette kan omfatte via direkte interaktioner, vi har med dig, eller vha. brug af automatiseret teknologi (fx cookies) og fra din arbejdsgiver, tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder.

Direkte interaktioner

Du kan give os dine personoplysninger ved at udfylde blanketter (fx via vores webside) eller i forbindelse med korrespondance via post, pr. telefon eller email eller på anden vis. Dette omfatter data du giver os, når du:

 • Ansøger om et produkt eller en serviceydelse på vores webside eller via en af vores tilknyttede sælgere.
 • Opretter en konto på vores websider.
 • Accepterer at modtage information (fx ved at abonnere på vores email-markedsføringsliste).
 • Deltager i kampagner eller undersøgelser.
 • Giver os feedback.
 • Kommunikerer med os på andre måder.

Automatiserede teknologier

Mens du interagerer med vores webside, kan vi automatisk indsamle teknisk information om dit udstyr, din browsing og browsingmønstre. Vi indsamler disse persondata ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Vi kan også få oplysninger om dig, hvis du besøger andre websider, som bruger vores cookies. Se vores Cookiepolitik for yderligere information.

Offentligt tilgængelige eller tredjepartskilder

Vi kan indhente personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter og offentlige kilder, herunder pengeinstitutioner og betalingsbehandlere, kreditinstitutioner og kommercielle informationstjenester. Se sektionen ”Data vi deler og modtager” i denne Privatlivspolitik for yderligere oplysninger om de tredjeparter Allstar kan indsamle dine persondata fra og videregive dem til.

Hvordan vi bruger dine data

Afhængigt af arten af vores forhold til dig kan vi bruge dine data til at:

 • Behandle en kontoansøgning fra dig.
 • Levere de serviceydelser, vores kunder har tilmeldt sig.
 • Behandle dine transaktioner.
 • Administrere din online konto.
 • Beskytte os selv mod bedrageri og pengevask.
 • Give dig information om vores produkter og serviceydelser.
 • Give tilladelse til, at du kan deltage i interaktive funktioner, fx via websidens ‘live chat’ funktion.
 • Drive, evaluere og forbedre vores virksomhed.
 • Foretage analyser (herunder anonymisering) af dine data.
 • Overholde vores lovbefalede forpligtelser, gældende industristandarder og vores politikker.
 • Administrere kontrakterne, vi har med vores kunder, herunder opdatering af kontrakter samt til at korrespondere med vores kunder om vores serviceydelser og kontrakterne.
 • Andre måder, som vi oplyser dig om på tidspunktet for indsamling eller brug.

Nedenfor er der yderligere information om de formål, vi bruger dine persondata til, sammen med de tilsvarende kategorier af data, der behandles i hvert tilfælde samt det juridiske grundlag, på hvilket vi bruger dine data.

Formål Kategorier af data der behandles og det juridiske grundlag for behandling

Behandling af en ansøgning om en kundekonto

 • – Starte ansøgninger om konti, du anmoder om, underrette dig om status for ansøgningen eller anmode om yderligere information i forbindelse med din ansøgning.
 • – Indhente ’Kend din kunde’ og kreditværdighedsinformation, når du ansøger om et product eller efterfølgende.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Finansiel information
 • – ‘Kend din kunde’ information

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime forretningsinteresser at behandle dine persondata som et led i kundeansøgningsprocessen.

Levere de serviceydelser, vores kunder har tilmeldt sig

 • – For at vores kunder kan modtage den/de pågældende serviceydelse(r).

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Finansiel information
 • – ‘Kend din kunde’ information

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime forretningsinteresser og i vores kunders legitime forretningsinteresser, at vi behandler dine persondata som et led i kundeansøgningsprocessen og som en del af vores serviceydelser, herunder at korrenspondere med dig om kontrakten og de serviceydelser, vi forsyner kunderne med.

Behandle dine korttransaktioner

 • – Vi vil bruge din kontaktinformation og unikke brændstofkortidentifikatorer til at behandle brændstofkortbetalinger, når du køber brændstof.

Vi vil føre en fortegnelse med informationer om transaktionshistorien for dit kort for at beregne de gebyr, du og/eller din arbejdsgiver skylder os, samt give dem beviser for transaktionerne.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Finansiel information
 • – Transaktionshistorie

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime forretningsinteresser at opfylde de brændstofkortserviceydelser, som vi har påtaget os at præstere i kontrakten med vores kunder.

Administration af vores kunders online konti

 • – Gøre det muligt for os at godkende dine brugeroplysninger, når du logger ind på din online konto.
 • – Reagere på dine henvendelser i forbindelse med din konto.
 • – Gøre det muligt for dig at få adgang til visse oplysninger om din konto hos os som fx din transaktionshistorie.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Finansiel information
 • – Transaktionshistorie

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime interesser at administrere vores kundes konto i overensstemmelse med kontrakten, vi har med vores kunde.

Beskytte os selv mod bedrageri og pengevask

 • – Gennemgå og overvåge din transaktionshistorie for at identificere evt. potentielt bedrageri, pengevask eller anden ulovlig adfærd i forbindelse med din konto.
 • – Foretage kunde- og sanktionskontrol pr. anmodning.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Transaktionshistorie
 • – Finansiel information
 • – ’Kend din kunde’ information

Juridisk grundlag

Det er nødvendigt for at vi kan overholde de juridiske forpligtelser, vi er underlagt.

Give dig information om vores produkter og serviceydelser

 • – Hvis du har bedt om at modtage sådan information fra os, vil vi evt. kontakte dig fra tid til anden pr. email, post, telefon og/eller SMS med information om vores produkter og serviceydelser og tredjeparters produkter og serviceydelser.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Transaktionshistorie

Juridisk grundlag

Vi vil kun sende dig information om vores produkter og serviceydelser, hvis du har givet dit samtykke til at modtage dem eller på grundlag af vores legitime interesser (hvor dette er tilladt efter loven).

Gøre det muligt for dig at deltage i interactive funktioner

 • – Hvis du interagerer med “chat” funktionen på vores websider.
 • – Hvis du interagerer med os via vores Facebook, Twitter eller LinkedIn konti.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Information om dine karakteristika og præferencer

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime interesser at yde sådanne funktioner, som du kan vælge at benytte for din fornøjelses og bekvemmeligheds skyld.

Drive, evaluere og forbedre vores virksomhed produkter og serviceydelser

 • – Optagelse af telefonsamtaler og online “chats”, som vi har med dig til oplærings- eller kvalitetssikringsformål.
 • – Overvågning af brugen og forbedring af vores interaktive aktiver.
 • – Foretage analyser (herunder anonymisering) af dine data.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Transaktionshistorie
 • – Indhold du giver os
 • – Teknisk information om din enhed og websidebrug
 • – Information om dine karakteristika og præferencer

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime forretningsinteresser at overvåge og forbedre vores virksomhed, produkter og serviceydelser for at sikre, at kundetilfredsheden er så stor som mulig. Vi vil foretage dataanalyser (herunder benchmarking og rapportering så dette kan ske).

At dele information med tredjeparter

 • – Se sektionen “Data vi deler og modtager” for yderligere information.

Kategorier af data der behandles

 • – Alle personoplysninger, vi har om dig

Juridisk grundlag

Hvis du har givet dit samtykke, eller hvis det er i vores legitime forretningsinteresser at videregive dine personoplysninger til tredjeparter, vi stoler på, kan vi dele dine personoplysninger med tredjeparter, som yder os serviceydelser, der er relevante for vores virksomhed, såsom dem der er nævnt i sektionen “Data vi deler og modtager” i denne Privatlivspolitik.

Overholde vores lovbefalede forpligtelser, gældende industristandarder og vores politikker

 • – Revidere overholdelsen af vores juridiske forpligtelser herunder lovbefalede krav.

Kategorier af data der behandles

 • – Alle personoplysninger, vi har om dig

Juridisk grundlag

Det er nødvendigt, for at vi kan overholde de juridiske forpligtelser, vi er underlagt.

Administrere kontrakterne, vi har med vores kunder herunder opdatering af kontrakter samt til at korrespondere med vores kunder om vores serviceydelser og kontrakterne.

 • – At yde kontrakt- og serviceydelsesopdateringer

Kategorier af data der behandles

 • – Alle personoplysninger, vi har om dig

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime forretningsintersser og i vores kunders interesse, at vi korrespondere med vores kunder (via dig) i forbindelse med deres kontrakter omkring evt. opdateringer af sådanne kontrakter (hvadenten det drejer sig om opdatering af serviceydelser eller loven) og at korrespondere med dem om serviceydelserne.

Det er nødvendigt, for at vi kan overholde de juridiske forpligtelser, vi er underlagt.

Forsvare os mod eller udstede juridiske krav

 • – Vi kan opbevare optegnelser med dine data, som fx dine transaktioner til bevisformål for at forsvare os mod eller udstede et eller flere juridiske krav i fremtiden.

Kategorier af data der behandles

 • – Kontaktinformation
 • – Login detaljer
 • – Indhold du giver os
 • – Transaktionshistorie

Juridisk grundlag

Det er i vores legitime forretningsinteresser at forsvare os mod og udstede juridiske krav.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, i det tilfælde vi sælger eller køber et selskab eller aktiver, i hvilket tilfælde vi evt. vil videregive dine personoplysninger til den potentielle sælger eller køber af et sådant selskab eller aktiver samt til deres professionelle rådgivere.

Hvis vi benytter dine personoplysninger på måder, som ikke er beskrevet ovenfor, vil vi på forhånd varsle dig om det.

Data vi deler og modtager

Vi hverken sælger eller videregiver dine data på anden måde, undtagen som det er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vi kan evt. dele dine data med følgende parter:

 • Andre medlemmer af Fleetcor koncernen.
 • Hvis du har et brændstofkort, deler vi information om din transaktionshistorie og databrug med din arbejdsgiver/selskabet, du repræsenterer.
 • Hvis du er en 1link bruger, da andre abonnenter af 1link-ydelserne.
 • Udbydere af transaktionsydelser så som kortudstedere, handlende, betalingsbehandlere og andre leveradører for at hjælpe os med transaktionerne og administration af brændstofkortets serviceydelser, herunder PIN-levering.
 • Kundeoplevelse, markedsføring samt dataanalysevirksomheder.
 • Vores kommercielle partnere, som sælger lignende produkter og serviceydelser.
 • Partnere som leverer funktioner på vores websider.
 • IT-leverandører.
 • Udbydere af risiko- og bedrageriovervågning.
 • Kreditoplysningsbureauer.
 • Vores forsikringsydere og professinelle rådgivere.
 • Regulerende instanser og andre regeringsorganer herunder, men ikke begrænset til, offentlige myndigheder, regulerende instanser, politiet og andre lovhåndhævelsesmyndigheder.
 • Ethvert selskab, til hvilket vi sælger eller fra hvilket vi køber noget selskab eller aktiver, i hvilket tilfælde vi evt. vil videregive dine personlige data til den potentielle sælger eller køber af et sådant selskab eller aktiver samt til deres professionelle rådgivere.

Vi giver ikke tredjeparter, som vi deler data med, tilladelse til at bruge eller videregive dine data, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at levere visse serviceydelser på vores vegne eller for at overholde lovkrav. Under vores kontrakter med disse tredjeparter forlanger vi, at de på passende vis sikrer fortroligheden og sikkerheden af data, de behandler på vores vegne.

Vi kan evt. også modtage data om dig fra følgende tredjeparter:

 • Sociale medieplatforme.
 • Kreditoplysningsbureauer: information om kreditværdighed /produktegnethed.
 • Datamæglere.
 • Vores kommercielle partnere.
 • Offentlige databaser.
 • Regulende instanser og andre regeringsorganer.

Hvis du gerne vil have en komplet liste med vores leverandører og andre tredjeparter, som vi deler dine data med, eller som vi modtager dine data fra, kan du kontakte os via detaljerne, der er oplyst i sektionen “Hvem bør du kontakte med spørgsmål?”

Hvor dine data kan blive sendt hen

Som det er tilfældet med enhver multinational organisation, er det ofte nødvendigt for os at overføre data internationalt. Dine data kan derfor evt. blive overført globalt (hvis dine data er indsamlet inden for Den Europæiske Union (EU) betyder det, at dine data kan blive overført til et land uden for EU). Dette indbefatter overførsler, der er blevet identificeret i den foregående sektion ”Hvem vi deler dine data med og til hvilke formål”.

Når vi bruger dine personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik, kan de blive overført inden for eller uden for det land, hvor de blev indsamlet, herunder lande, territorier eller internationale organisationer, som evt. ikke har samme databeskyttelsesstandarder som dem i EU.

Vi kan fx overføre dine personoplysninger til vores sælgere, som er baseret uden for Den Europæiske Union. I alle tilfælde vil overførslen ske på grundlag af en ‘tilstrækkelighedsbeslutning’ fra Europakommissionen, eller vi vil implementere tilstrækkelige foranstaltninger som fx EU’s standardkontraktbestemmelserer og inkludere passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger i sådanne lande, territorier eller internationale organisationer i overensstemmelse med anvendelig beskyttelseslovgivning. Hvis du gerne vil have yderligere information om nogen af de dataoverførselsforanstaltninger, vi benytter, bedes du kontakte os via detaljerne, der er oplyst i sektionen.

Hvordan vi holder dine oplysninger sikre

Fleetcor vil træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltning for at sikre dine data og forhindre tab, misbrug eller ændring af dem. Personoplysninger, som vi har om dig, er lagret på vores sikre servere eller på vores udpegede leverandørers sikre servere. Vores websider, der indsamler dine data, er sikret med Secured Socket Layers (SSLs).

Når vi har givet dig (eller du har valgt) en adgangskode , som giver dig adgang til visse dele af vores websider, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at fortælle koden til nogen.

Fleetcor har og benytter et informationssikkerhedsprogram, der er designet til at:

 • Sikre og bevare fortrolighed omkring dine persondata.
 • Beskytte mod forventede trusler eller farer for at sikre dine datas integritet.
 • Beskytte mod uautoriseret adgang til eller brug af dine data, som kunne resultere i betydelig skade eller ulejlighed for dig eller din enhed, hvis du/den bliver kompromiteret.
 • Overholde gældende love.

Hvor længe vi kan opbevare dine data

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at tilfredsstille de formål, vi indsamlede dem til, herunder for at imødekomme og overholde evt. juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav.

For at fastsætte, hvad en passende opbevaringsperiode for persondata er, tager vi mængden, arten og følsomheden af oplysningerne med i betragtning såvel som den potentielle risiko for skade pga. uautoriseret brug eller videregivelse af dine persondata, til hvilke formål vi behandler dine persondata, hvorvidt vi kan opnå disse formål på anden vis samt de lovkrav, der finder anvendelse.

Du kan bede om detaljer om opbevaringsperioderne for forskellige aspekter af dine persondata ved at kontakte vores DPO.

Du kan under visse omstændigheder bede os om at slette dine data. Se ”Dine rettigheder og dine valg”.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger (så de ikke længere kan forbindes med eller bruges til at identificere dig) til forsknings- eller statistiske formål. I så tilfælde kan vi bruge sådanne data i ubegrænset tid uden at lade dig det vide.

Børns privatliv

Fleetcor’s websider er ikke beregnet til børn og især ikke til børn under 18 år. Ingen under 18 år bør give personoplysninger eller deltage i fora, chatrum eller online diskussioner. Det er forbudt for mindreårige under 18 år at ansøge om emails, nyhedsbreve og/eller produkter eller serviceydelser på vores websider. Hvis vi identificerer, at vi har modtaget sådanne personoplysninger, sletter vi dem.

Dine rettigheder og dine valg

Du kan have nogle eller alle følgende rettigheder hvad angår personoplysninger, vi har om dig:

 • Du kan bede os om at få adgang til dem.
 • Du kan bede os om at rette, opdatere eller slette dem.
 • Du kan bede os om at begrænse vores brug af dem under visse omstændigheder.
 • Du kan modsætte dig vores brug af dem under visse omstændigheder.
 • Hvor det er muligt rent juridisk kan du tilbagetrække dit samtykke til vores brug af dem.
 • Dataportabilitet under visse omstændigheder.
 • Du kan fravælge vores brug af dem til direkte markedsføringsformål.
 • Du kan indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land (hvis en sådan eksisterer).

Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os via detaljerne, der er oplyst i sektionen “Hvordan du kan kontakte os” nedenfor.

Se vores cookie-politik for at finde ud af, hvordan du også kan udøve dine rettigheder i forbindelse med cookies, web-beacons og lignende teknologier.

Du har de rettigheder, der er forklaret nedenfor:

Rettigheder med hensyn til data, vi har om dig Yderligere detaljer (NB: Visse juridiske begrænsninger gælder for alle disse rettigheder)
· ret til at bede os om at give dig adgang til dem

Dette er bekræftelse af:

· hvadenten vi behandler dine data eller ej;

· vores navn og kontaktdetaljer;

· formålet med behandlingen;

· de pågældende datakategorier;

· de kategorier af personer, som vi deler dine data med, og hvis en person ikke befinder sig i EU og ikke er dækket af Europakommissionens ‘tilstrækkelighedsbestemmelse’, da de passende sikkerhedsforanstaltninger (der er truffet) til beskyttelse af dataene;

· (hvis vi har den) kilden til dataene, hvis vi ikke indsamlede dem fra dig;

· (i det omfang vi benytter noget sådant, hvilket du vil være gjort opmærksom på) automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som medfører juridiske konsekvenser for dig, eller som har betydelige konsekvenser for dig på en lignende måde, samt information om den involverede logik såvel som de egentlige og de forventede konsekvenser af sådan behandling for dig; og

· kriterierne for fastsættelse af den periode, vi vil opbevare dataene i.

Hvis du anmoder om det, vil vi give dig en kopi af de data vi har.

· Bede os om at rette eller opdatere vores data om dig. Dette gælder, hvis dataene er forkerte eller ufuldstændige.
· Bede os om at slette dataene.

Dette gælder, hvis:

· personoplysningerne, vi har, ikke længere er nødvendige i forbindelse med de formål, vi bruger dem til;

· vi bruger dine data på grundlag af dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage (i dette tilfælde vil vi huske ikke at kontakte dig igen, med mindre du ønsker, vi skal slette alle dataene om dig, og i det tilfælde vil vi respektere dine ønsker);

· vi bruger dine data på grundlag af legitime interesser, og efter din indvendig vi beslutter, at vi ikke har nogen overvældende interesse i at fortsætte med brugen af dem;

· dataene blev indhentet eller brugt ulovligt; eller

· for at efterkomme en juridisk forpligtelse.

· Bede os om at begrænse vores behandling af dem.

Denne rettighed gælder midlertidigt, mens vi undersøger sagen, hvis du:

· bestrider rigtigheden af de persondata, vi bruger; eller

· har gjort indvendinger mod vores brug af dine persondata på grundlag af legitime interesser

(hvis du benytter dig af dine rettigheder i disse tilfælde, vil vi underrette dig, før vi bruger dataene igen).

Denne rettighed gælder også, hvis:

· vores brug er ulovlig, og du modsætter dig sletning af dataene; eller

· vi ikke længere har behov for dataene, men du har brug for dem for at påtage dig et sagsanlæg.

· Modsætte dig at vi behandler af dem.

Du har to rettigheder her:

· hvis vi bruger dine persondata til direkte markedsføring: du kan “fravælge” det (uden du behøver at begrunde det), og vi vil så respektere din anmodning; og

· hvis vi bruger dine persondata på grundlag af legitime interesser til andre formål end markedsføring, kan du modsætte dig det hvad angår sådanne formål, og på baggrund af en forklaring fra dig om din særlige situation, vil vi overveje din indvending.

· At trække dit samtykke til vores brug af dataene tilbage.

Denne rettighed gælder for alle data, vi har indsamlet og behandler på grundlag af dit samtykke.

Du har ret til når som helst at trække det samtykke, du har givet os, tilbage.

· Dataportabilitet.

Denne rettighed gælder for:

(i) persondata, du har givet os; og

(ii) hvis vi bruger disse data enten på grundlag af dit samtykke, eller på grundlag af opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig.

Hvis både (i) og (ii) gælder, har du ret til at modtage dataene tilbage fra os i et almindeligt brugt format, samt ret til at pålægge os at overføre dataene til en anden, hvis dette er teknisk muligt.

· At indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land (Datatilsynet).

Alle EU-lande skal etablere en eller flere offentlige myndigheder til dette formål.

Du kan finde vores kontaktdetaljer her:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Hvordan du kan kontakte os

Hvis du har nogle spørgsmål om vores Privatlivspolitik herunder evt. anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder i forbindelse med de oplysninger, vi har om dig, kan du kontakte den relevante DPO via detaljerne nedenfor:

Country Product Data Controller DPO Email Address Postal Address
Austria Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wien.
Belgium Shell card FleetCor Belgium Sprl & FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue Du Port 86c/204, 1000 Bruxelles.
Shell card FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel.
Czech Republic Shell card FleetCor Czech Republic s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, Czechia.
CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, Czechia.
Denmark 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
France 1link Services Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II
Germany Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Hungary Shell Card FleetCor Hungary Kft adatvedelem@fleetcor.hu 1062 Budapešť, Andrássy út 100.
Ireland 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxembourg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 15, rue Edward Steichen, 4th Floor, L-2540 Luxembourg

G.D. Luxembourg.

Netherlands Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl Florijnweg 14B

6883 JP VELP

Netherlands

TravelCard TravelCard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Poland Allstar Mondo, Carnet, Fleetcor and Shell card FleetCor Poland sp. z.o.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Generation Park Z

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

Polska

Slovakia CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk Galvaniho 15/C
Bratislava – Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slovakia s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Bratislava – Ružinov 821 04.
Switzerland Shell card Venturo Technologien Swiss GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
United Kingdom 1link Services Epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,

Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell Single

Texaco and Fastfuel

The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

Hvis dit bopælsland har en databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet), har du ret til at kontakte den med dine spørgsmål eller bekymringer. Hvis vi ikke kan imødekomme dine spørgsmål eller bekymringer på tilfredsstillende måde, har du også ret til at søge om retsmidler ved en national domstol.

Opdateringer af denne Privatlivspolitik

Vi vil fra tid til anden opdatere denne Politik for at afspejle forandringer i vores virksomhed. Du vil blive informeret om sådanne opdateringer i overensstemmelse med gældende love.

Denne Privatlivspolitik blev sidst ændret den 3. oktober 2019.

epyx