BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSIDEN

Disse betingelser blev sidst opdateret i juli 2019.

INFORMATION OM OS

Denne webside (www.1link.co.uk) (vores "website") drives af Epyx Limited. Henvisninger i disse Betingelser for Brug “betingelserne”) til "vi", "vores" eller "os" er henvisninger til Epyx Limited. Vi er et aktieselskab indregistreret i England og Wales med selskabsnummer 04087715, og vores hjemsted og registrerede kontoradresse er Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL. Dette er også vores hovedkontor for handel. This website (www.1link.com) (our "website") is operated by Epyx Limited.

Vi henviser i disse betingelser til “du/dig eller din/dit/dine”, hvilket betyder en bruger af eller en besøgende på vores webside. Disse betingelser opstiller reglerne for brug af vores webside.

Du bedes gennemlæse disse betingelser omhyggeligt, før du begynder at bruge vores webside. Vi anbefaler, at du printer en kopi af disse betingelser, så du kan se på dem igen senere.

Ved at bruge vores webside anerkender og indvilliger du i at overholde disse regler og disse betingelser. Hvis du ikke indvilliger i disse betingelser, skal du afholde dig fra at bruge vores webside.

Kontakt os via mail på enquiries@epyx.co.uk/p>

ANDRE BETINGELSER, DER KAN GÆLDE FOR DIN BRUG AF VORES WEBSIDE

Disse betingelser omhandler også vores politik vedrørende beskyttelse af personoplysninger (vores Privatlivspolitik), som fortæller dig om, hvordan vi bruger evt. persondata, vi indsamler fra dig, eller som du giver os. Dette omfatter også information om cookies, vi bruger på vores webside.

Disse betingelser gælder ikke ydelse af varer eller serviceydelser, som du evt. beslutter at købe, efter du har brugt vores webside. Hvis du køber varer eller serviceydelser, vil det ske fra tredjeparter i forbindelse med og underlagt separate vilkår og betingelser, som stilles til rådighed for dig af den pågældende tredjepart.

ADGANG TIL VORES WEBSIDE

Vi garanterer ikke, at vores webside eller dens indhold altid vil være til tilgængelig eller uden afbrydelser.

Adgang til vores webside er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os ret til uden varsel at tilbagetrække, suspendere eller ændre vores webside og evt. sammenligninger eller andre serviceydelser, vi tilbyder via vores webside. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis vores webside eller serviceydelser af hvilken som helst grund ikke er til rådighed på noget tidspunkt eller i nogen periode.

Vi kan fra tid til anden begrænse brugernes adgang til alle eller visse dele af vores webside.

Hvis du vælger, eller du bliver givet en Bruger ID-kode, adgangskode eller nogen anden information som et led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådan information fortroligt, og du må ikke videregive den til nogen tredjepart. Vi har ret til når som helst at deaktivere en brugers ID-kode eller adgangskode, hvadenten de er valgt af dig, eller vi har tildelt dem, hvis du efter vores mening ikke har overholdt nogen af bestemmelserne i disse betingelser. Hvis du er klar over eller har mistanke om, at en anden kender din Bruger ID-kode eller adgangskode, skal du øjeblikkeligt lade os det vide enquiriesDK@1link.com.

Når du bruger vores webside, skal du overholde alle betingelser eller politikker vedrørende acceptabel brug, som vi underretter dig om.

Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at du kan have adgang til vores webside. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, som kommer ind på vores webside via din internetforbindelse, er bevidst om disse betingelser, og at de overholder dem.

VORES WEBSIDE ER KUN TIL FORRETNINGSBRUGERE I DET FORENEDE KONGERIGE (UK)

Vores webside er beregnet til forretningsbrugere med hjemsted i UK. Vi tilbyder ikke med overlæg serviceydelser til forbrugere via vores webside. Vi fremfører ikke, at indhold, som er til rådighed på eller via vores webside, er egnet til brug eller til rådighed andre steder.

Skønt vi gør os rimelige bestræbelser på at opdatere informationen på vores webside, fremfører eller garanterer vi ikke, hvadenten udtrykkeligt eller underforstået, at indholdet på vores webside er akkurat, fuldstændigt eller up-to-date.

REGISTRERING

Hvis du ansøger om et af vores produkter og/eller serviceydelser på websiden, skal du gennemføre vores online registreringsproces ved at klikke på de relevante knapper og give os sande, akkurate, nugældende og fyldestgørende information om din virksomhed. Du er nødt til at give os forskellige detaljer som bl.a. dit navn og mailadresse og vælge en adgangskode og et brugernavn. Du er selv helt ansvarlig for at holde din adgangskode og andre kontooplysninger fortrolige. Desuden er du selv helt ansvarlig for enhver aktivitet på din konto i kontoadministrationssektionen.

Du anerkender, at vi kan opstille generelle praksisregler og begrænsninger vedrørende brug af serviceydelserne, herunder og uden begrænsning det maksimale antal dage en applikation kan gemmes på websiden, og det maksimale antal gange (såvel som den maksimale varighed) du kan have adgang til serviceydelserne i en given tidsperiode. Du anerkender, at vi ikke er eller kan gøres ansvarlige for sletning eller manglende opbevaring af nogen som helst meddelelser og andre kommunikationer eller andet indhold, som vedligeholdes eller transmitters af websiden. Desuden anerkender du, at vi forbeholder os ret til når som helst efter eget skøn at ændre disse generelle praksisregler og begrænsninger med eller uden varsel.

TRANSAKTIONER DER INDGÅS VIA VORES WEBSIDE

Kontrakter for levering af varer eller serviceydelser, der indgås via vores webside eller som resultat af besøg, du har foretaget, er underlagt vores vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser er tilgængelige, når du ansøger om vores varer og serviceydelser.

Når du deltager i en konkurrence, vil du være underlagt yderligere retningslinjer og regler, der gælder for sådanne serviceydelser, som bliver postet af os fra tid til anden.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores webside såvel som materialet, der offentliggøres der. Sådant arbejde er beskyttet af copyright lovgivning og traktater rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du kan printe én kopi og downloade uddrag af enhver/alle side(r) fra vores webside til personlig reference og brug, og du kan gøre andre inden for din organisation opmærksomme på materiale, der er postet på vores webside.

Du må ikke på nogen måde modificere digitale eller papirkopier af noget materiale, du har printet ud eller downloadet, og du må ikke bruge nogen illustrationer, fotos, video- eller audioklip eller grafik separat fra tilhørende tekst. Vores status (og evt. idenficerede bidrageres status) som ophavsmænd til materiale på vores webside skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen del af materialerne på vores webside til kommercielle formål, uden du først har indhentet tilladelse fra os eller vores licensgivere.

Hvis du printer, kopierer eller downloader nogen del af vores webside i modstrid med disse Betingelser for Brug, vil din ret til at bruge vores webside ophøre øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller destruere alle kopier, du har lavet af materialet.

TILLID TIL POSTET INFORMATION

Kommentarer, indhold og andet materiale, der er postet på vores webside, er udelukkende beregnet som general information og har ikke til hensigt at udgøre gode råd, som du kan/skal sætte din lid til. Du skal søge vejledning og råd fra professionelle eller specialister, før du handler (eller ej) (herunder køb af varer eller serviceydelser) på grundlag af indholdet på vores webside.

Vi fremfører ikke, og giver ingen garantier hvadenten udtrykkeligt eller underforstået for, at kommentarer, indhold og andet materiale på vores webside er akkurate, fuldstændige og/eller up-to-date.

Vi frasiger os derfor ethvert ansvar, der måtte hidrøre fra, at du eller nogen anden besøgende på vores webside har sat sin lid til sådanne kommentarer, indhold eller andet materiale på websiden. Det samme gælder nogen anden, som evt. er blevet informeret om noget af dens indhold.

VORES WEBSIDE BLIVER REGELMÆSSIGT ÆNDRET

Vi tilstræber at opdatere vores webside regelmæssigt, og kan ændre indholdet når som helst. Skulle det blive nødvendigt, kan vi suspendere adgang til hele eller dele af vores webside eller lukke den ned på ubestemt tid. Materiale på vores webside kan være forældet på ethvert givet tidspunkt, og vi er ikke forpligtede til at opdatere sådant materiale.

Vi tilskynder dig til at tjekke disse betingelser, hver gang du bruger vores webside for at være sikker på, at du forstår betingelserne og stadig indvilliger i at overholde dem. Vi kan også ændre eller opdatere vores webside fra tid til anden, hvilket kan omfatte noget som helst af vores websides indhold eller ressourcer eller opdatering eller ændring af information om begivenhederne, der er opstillet på vores webside.

Vi kan ændre disse betingelser, eller ændre eller opdatere vores webside for at tage højde for evt. forandringer i vores og vores brugeres behov. Hvis vi foretager omfattende ændringer, tilstræber vi at fortælle dig om sådanne ændringer ved at opdatere disse betingelser.

Skønt vi gør os rimelige bestræbelser på at opdatere informationen på vores webside, fremfører eller garanterer vi ikke, hvadenten udtrykkeligt eller underforstået, at indholdet på vores webside er akkurat, fuldstændigt eller up-to-date.

TRANSAKTIONER DER INDGÅS VIA VORES WEBSIDE

Kontrakter for levering af varer eller serviceydelser, der indgås via vores webside eller som resultat af besøg, du har foretaget, er underlagt vores vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser er tilgængelige, når du ansøger om vores varer og serviceydelser.

FORBUDTE ANVENDELSER

Du må kun benytte vores webside til lovlige formål. Du må ikke benytte vores webside:

 • a) på nogen måde, der krænker nogen lokal, national eller international lov eller regulering, som finder anvendelse;
 • b) på nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har et ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning;
 • c) med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde;
 • d) til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke overholder vores indholdsstandarder (se nedenfor);
 • e) til at overføre eller bevirke sending af enhver uanmodet eller uautoriseret reklame eller markedsføringsmateriale eller nogen anden form for lignende henvendelse (spam); ejheller
 • f) til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller anden form for skadelige programmer eller lignende computerkode, der er designet til at påvirke driften af computer software eller hardware;
 • g) som et middel til at true, forfølge, chikanere, misbruge eller på anden vis krænke andre brugere eller til at indsamle eller opbevare personlige data om andre brugere;
 • h) på en måde, der udgør nogen som helst form for krænkelse af nogen person, firma eller selskabs rettigheder (herunder men ikke begrænset til copyright rettigheder eller fortrolighed;
 • i) til at overføre materiale med det formål at publicere, promovere og/eller reklamere uden vores forudgående, skriftlige tilladelse, med mindre en sådan overføring specifikt er blevet udbedt af en anden bruger af serviceydelserne;
 • j) til at overføre, uploade, poste eller på anden måde stille uanmodet eller uautoriseret reklame, salgsfremmende materialer, “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes” eller duplikative eller uanmodede meddelelser;
 • k) til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge material, som ikke overholder vores indholdsstandarder (se nedenfor);
 • l) til at overføre eller bevirke sending af enhver uanmodet eller uautoriseret reklame eller markedsføringsmateriale eller nogen anden form for lignende henvendelse (spam); ejheller
 • m) til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller anden form for skadelige programmer eller lignende computerkode, der er designet til at påvirke driften af computer software eller hardware.

Du indvilliger også i:

 • a) ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller gensælge nogen del af vores webside i modstrid med bestemmelserne i vores Betingelser for Brug af websiden; og
 • b) ikke uden tilladelse at få adgang til, forstyrre, skade eller afbryde:
 • (i) nogen del af vores webside;
 • (ii) noget udstyr eller netværk, hvor vores webside er gemt;
 • (iii) noget software brugt til etablering af vores webside, eller
 • (iv) noget udstyr eller netværk eller software ejet af eller brugt af en tredjepart.

SUSPENDERING

Vi har ret til øjeblikkeligt at suspendere din adgang til websiden og/eller serviceydelser, hvis du ikke overholder disse Betingelser for Brug.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Matrialet på vores webside vises uden garantier, eller betingelser hvad angår om det er akkurat.

I det omfang loven tillader det, frasiger vi, andre koncernmedlemmer og tredjeparter forbundet med os hermed udstykkeligt ansvar for:

 • a) Alle betingelser, garantier, fremføringer eller andre vilkår, som ellers ville være gældende i henhold til vedtægter, sædvaneret eller billighedsret i forbindelse med vores webside eller indhold på siden;
 • b) Ethvert ansvar for direkte, indirekte tab eller skade eller følgetab eller følgeskade, som nogen bruger har pådraget sig i forbindelse med vores webside eller i forbindelse med brug, spærret brug eller udfald af brug af vores webside, websideer, der er linket til dem og materialer postet på dem;
 • c) Ethvert ansvar for tab eller skade, hvadenten kontraktmæssig, under erstatningsret (herunder forsømmelighed), brud på lovmæssige forpligtelser eller på anden måde, endog hvor forudsigeligt, som måtte opstå under eller i forbindelse med brug af, eller manglende mulighed for brug af vores webside, og ejheller brug af eller lid til noget indhold vist på vores webside.
 • Vi frasiger os især ansvar for:
 • a) tab af salg, indkomst eller indtægt;
 • b) tab af forretning;
 • c) forretningsforstyrrelser;
 • d) tab af profit eller kontrakter;
 • e) tab af forventet opsparing/besparelser;
 • f) tab af data;
 • g) tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme;
 • h) spild af ledelses- eller kontortid; og
 • i) andet tab eller skade af nogen art, uanset årsagen og om tabet eller skaden falder under erstatningsret (herunder forsømmelighed), kontraktbrud eller på anden vis, endog hvis forudsigeligt, på betingelse af at denne betingelse ikke forhindrer erstatnigskrav hvad angår tab af eller skade på din materielle ejendom eller andre krav for direkte eller finansielt tab, som ikke er udelukket af nogen af kategorierne, der er beskrevet ovenfor.

Dette påvirker ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, og ejheller vores ansvar for bedragerisk misledende fremføring eller misledende fremføring af et grundliggende anliggende og ejheller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses efter gældende lov.

INFORMATION OM DIG OG DINE BESØG PÅ VORES WEBSIDE

Vi behandler information om dig i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik som den er vist på vores webside. Du garanterer efter bedste evne, at alle data, du oplyser via vores webside, er fuldstændige og akkurate.

UPLOADING AF MATERIALE TIL VORES WEBSIDE

Når du bruger en funktion, som tillader dig at uploade materiale til vores webside eller at skabe kontakt med andre brugere af vores webside, skal du overholde de indholdsstandarder, der er fastsat nedenfor. Du indestår for, at ethvert sådant bidrag overholder disse standarder, og at du vil være ansvarlig over for os for ethvert brud på denne indeståelse.

Materiale, du uploader til vores webside, vil blive anset for ikke at være fortroligt og være almindeligt tilgængeligt, og i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik (hvis dette er relevant). Vi har ret til at benytte, kopiere, distribuere og afsløre sådant materiale over for tredjeparter uanset formål.

Vi forbeholder os også ret til at videregive oplysninger om din identitet til tredjeparter, som påstår, at materiale, du har postet eller uploadet til vores webside, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller deres ret til privatliv.

Vi er ikke ansvarlige over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af materiale postet af dig eller en anden bruger af vores webside.

Vi har ret til at slette materiale eller enhver post, du laver på vores hjemmeside. Du alene er ansvarlig for at sikre og opbakke dit inhold.

INTERAKTIVE SERVICEYDELSER

Vi kan fra tid til anden tilbyde interaktive serviceydelser på vores webside herunder uden begrænsning:

 • a) Chatrum.
  (“interaktive serviceydelser”)

Hvor vi tilbyder interaktive serviceydelser, vil vi give dig klar information om arten af den pågældende tilbudte ydelse, om den er modereret og hvilken form for moderation, der er anvendt (herunder om det er manuel eller teknisk moderation).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere evt. risici for brugere (især for børn) fra tredjeparter, når de bruger interaktive serviceydelser udbudt på vores webside, og vi vil i hvert enkelt tilfælde beslutte, hvorvidt det er passende at moderere den pågældende serviceydelse (herunder hvilken moderation, der skal benyttes) i betragning af sådanne risici. Vi er imidlertid ikke forpligtet til at overvåge, monitorere eller moderere nogen interaktiv serviceydelse, vi tilbyder på vores webside, og vi frasiger os udtrykkeligt ansvar for tab eller skade, der kan henføres til en brugers anvendelse af nogen interaktiv serviceydelse i modstrid med vores indholdsstandarder, hvadenten den er moderert eller ej.

Brug af en af vores interaktive serviceydelser af en mindreårig er underlagt samtykke fra en forælder eller værge. Vi råder forældre, som tillader deres børn at benytte en interaktiv serviceydelse, til at tale med deres børn om sikkerhed online, da moderation ikke er fuldstændig fejlsikker. Mindreårige, som benytter interaktive serviceydelser, bør gøres opmærksomme på potentielle risici, de udsættes for.

Hvor vi modererer en interaktiv serviceydelse, vil vi normalt oplyse dig om, hvordan du kan kontakte moderatoren i tilfælde af bekymringer eller vanskeligheder.

INDHOLDSSTANDARDER

Disse indholdsstandarder gælder for alt materiale, du bidrager med til vores webside (bidrag) og til interaktive serviceydelser forbundet med websiden.

Både ånden og indholdet i disse standarder skal overholdes. Standarderne gælder for enhver del af et bidrag såvel som indholdet som helhed.

Vi vil efter eget skøn bestemme, om et bidrag er i modstrid med disse standarder.

Bidrag skal:

 • a) være akkurate (hvor de angiver fakta);
 • b) være oprigtige (hvor de giver udtryk for holdninger);
 • c) overholde gældende lov i England og Wales og i ethvert land, fra hvilket bidraget er postet;
 • De må ikke:
 • d) irritere andre personer;
 • e) efterligne nogen person eller give misvisende information om din identitet eller tilknytning til nogen person;
 • f) give indtryk af, at bidraget stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet;
 • g) advokere, promovere, eller tilskynde nogen til at begå eller assistere med begåelse af nogen ulovlig eller kriminel handling så som (for eksempel) krænkelse af copyright eller computermisbrug;
 • h) indeholde et udsagn, som du ved eller mener eller har rimelig grund til at tro, at medlemmer af offentligheden, som udsagnet er eller skal rettes til, sandsynligvis vil blive forstået som en direkte eller indirekte opmuntring eller tilskydelse til at forøve, forberede eller instigere terrorhandlinger.
 • i) indeholde reklamer eller promovere serviceydelser eller links til andre websider.

VIRA, HACKING OG ANDRE KRÆNKELSER

Vi garanterer ikke, at vores webside er fri for fejl eller vira. Du er ansvarlig for at konfigurere dit IT-udstyr, computerprogrammer og platform med henblik på adgang til vores webside. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

Du må ikke misbruge vores webside ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores webside, serveren, hvor vores webside er gemt, eller nogen anden server, computer eller database forbundet med vores webside.

Du må ikke angribe vores webside vha. et overbelastningsangreb eller et distribueret overbelastningsangreb.

Hvis du bryder denne bestemmelse, begår du en kriminel handling, jf. Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere ethvert sådan brud til de relevante lovhåndhævelsesmyndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet. I tilfælde af et sådant brud ophører din ret til at bruge vores webside øjeblikkeligt.

Vi er ikke ansvarlige for noget tab eller skade forårsaget af et distribueret overbelastningsangreb, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der evt. kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet materiale på grund af din brug af vores webside eller på grund af, at du har downloadet materiale postet på vores webside eller andre websider med links til vores.

LINKS TIL VORES WEBSIDE

Du må gerne linke til vores webside, så længe det sker på en måde, som er fair og lovlig, ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det giver indtryk af nogen form for tilknytning til, eller godkendelse eller anbefaling fra os, hvor sådanne ikke eksisterer.

Du må ikke linke til vores webside fra nogen webside, som du ikke selv ejer.

Vores webside må ikke indlemmes (frames) på nogen anden webside, og du må heller ikke linke til nogen del af vores webside udover forsiden. Vi forbeholder os ret til uden varsel at tilbagetrække tilladelse til at linke. Websiden, hvorfra du linker, skal overholde alle aspekter af indholdsstandarderne, der er beskrevet i disse betingelser.

Hvis du ønsker at benytte materiale på vores webside på anden vis end den, der er beskrevet ovenfor, bedes du sende din anmodning til Marketing Department, Heath Farm, Hampton Lane, Meriden, West Midlands, CV7 7LL.

LINKS FRA VORES WEBSIDE

Hvor vores webside har links til andre websider og ressoucer, som er ydet af tredjeparter, er sådanne links udelukkende stillet til rådighed til din orientering. Sådanne links skal ikke fortolkes som godkendelse fra os af sådanne websider eller af information, du kan indhente fra dem. Vi har ingen kontrol over indholdet eller ressourcerne på sådanne websider og accepterer intet ansvar for dem eller for tab eller skade, du måtte lide som følge af brug af dem.

BRUD PÅ DENNE POLITIK

Når vi betragter, at der er sket en overtrædelse af disse betingelser, kan vi tage sådanne skridt, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af denne politik udgør et væsentligt brud på de betingelser, på grundlag af hvilke det er tilladt dig at benytte vores webside, og kan resultere i, at vi skrider til nogen eller alle af følgende handlinger:

 • øjeblikklig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at benytte vores webside;
 • øjeblikklig, midlertidig eller permanent sletning af bidrag, du har uploadet til vores webside;
 • udstedelse af en advarsel til dig;
 • retslige processer imod dig med henblik på refundering af alle omkostninger på godtgørelsesbasis (herunder men ikke begrænset til rimelige administrative og juridiske omkostninger) som resultat af brudet;
 • yderligere sagsanlæg imod dig; og
 • videregivelse af sådan information til lovhåndhævelsesmyndigheder, som vi rimeligt føler er nødvendig eller påkrævet efter loven.

Vi udelukker ansvar for alle skridt, vi evt. tager som reaktion på overtrædelse af disse betingelser. De skridt, vi evt. tager, er ikke begrænset til dem, der er beskrevet ovenfor, og vi kan skride til andre handlinger, vi rimeligt måtte betragte som passende.

JURISDIKTION OG ANVENDELIG LOV

Disse betingelser og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med dem eller deres indhold eller udformning (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) er underlagt og skal tolkes i overensstemmelse med lovene i England og Wales. Du og vi er enige om, at udelukkende de engelske domstole skal behandle evt. tvister, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med disse betingelser.

LOV OM KRAV TIL SIKKERHED FOR NET- OG INFORMATIONSSYSTEMER INDEN FOR SUNDHEDSSEKTOREN – (THE NETWORK AND INFORMATION SYSTEMS REGULATIONS 2018)

Venligst bemærk, at vores webside ikke er klassificeret som et online markedssted (‘online marketplace’) som defineret i Lov om sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren.

VAREMÆRKER

‘1link’ og ‘epyx’ er ejet af os som UK registrerede varemærker.

Du må ikke uden vores tilladelse benytte nogen af vores registrerede varemærker, der er brugt på vores webside.

ÆNDRINGER

Vi kan omskrive disse betingelser når som helst ved at ændre denne side. Det forventes, at du fra tid til anden tjekker denne side for at se evt. ændringer, vi har lavet, da de er bindende for dig. Visse af bestemmelserne i disse betingelser kan også blive erstattet af offentliggjorte bestemmelser eller meddelelser andetsteds på vores webside.

DINE BEKYMRINGER

Hvis du har nogle bekymringer om materiale på vores webside, eller hvis du ønsker at fremsætte en klage, bedes du kontakte: Legal Department, Heath Farm, Hampton Lane, Meriden, West Midlands, CV7 7LL.

Tak for dit besøg på vores webside!

epyx